Välkommen till Säljtema AB

Säljtema AB är ett sälj- och marknadsföringsbolag som säljer och marknadsför konsumentprodukter inom hem och fritidssektorn
på den nordiska marknaden.
Vi representerar fem uppdragsgivare och deras produkter som finns angivna här på sidan.

Säljtema Sweden AB är ett dotterbolag och har samma uppdragsgivare som Säljtema AB
men koncentrerar sin verksamhet på exportmarknaden.