Hur länge räcker Torrbollen:
Svar: Det är helt beroende på hur fuktigt det är!
Generellt kan man säga att den räcker till 1-3 månader i ett utrymme på 12-14 m2.

Vad är kalciumklorid?
Svar: Det är ett salt, som har förmågan att ta till sig fuktigheten.

Varför är kalciumkloriden i flingform?
Svar: Det är för att man ska få så stor yta som möjligt mot luften,
och därigenom störst effekt.

Hur kommer det sig att kalciumkloriden ibland blir hård?
Svar: När kalciumkloriden (saltet) väl har mättats med vatten,
och sedan fukten i ett utrymme upphör, stelnar och torkar kalciumkloriden
ihop och blir hård. När sedan fukten kommer tillbaka sätter processen igång igen,
dock med reducerad effekt då ytan på kalciumkloriden har blivit mindre.
Det är inget fel på produkten, kalciumkloriden fungerar så!

Hur fungerar Torrbollen när det blir minusgrader?
Svar: Torrbollen fungerar ända ner till 0C,
men vid minusgrader upphör funktionen då ingen fukt finns.
Vätskan i burken fryser inte till is!

Var häller man vätskan vid byte av refill?
Svar: Häll vätskan i avloppet eller i slasken. Detta utgör ingen miljörisk!